” Hostel Smoszewski od 20.10.2020
do odwołania jest zamknięty!”